Anxela López Leiceaga

Anxela Lopez en Radio Lugo

Anxela Lopez intervén no programa “Hoy por Hoy Lugo” de Radio Lugo.

Entre outros temas, Anxela fala da insuficiencia de horas de asistencia para acceder a unha vida independente, do apoio unánime do Parlamento para a mellora do sistema galego de asistencia persoal e a inxustiza que supón o copago para o usuario.

Nunha residencia non tes ningún poder de decisión, malvívese , hai un trato inhumano, a persoa queda anulada totalmente, convértese nun obxecto a disposición da organización.