Anxela López nas Xornadas sobre Diversidade Funcional de Redondela

O pasado 16 de Marzo, Anxela López, participou nas Xornadas sobre Diversidade Funcional organizadas pola asociación Andaina de Redondela. Falou da diversidade, en xeral, como un aspecto fundamental da existencia humana e do compromiso que temos como sociedade de velar polo cumprimento dos dereitos humanos de todos os seus membros.

Centrando a súa intervención no dereito a Asistencia Persoal e na accesibilidade na comunicación mediante a lectura fácil e os sistemas alternativos ou aumentativos das persoas con diversidade funcional intelectual ou comunicativa, os grandes esquecidos no recoñecimento en condicións de igualdade da súa capacidade xurídica, como suxeitos titulares de dereitos e con plena lexitimidade para exercitalos (Arts. 12 e 19 da Convención e nas observacións num.1 ( 2014) e num.5 ( 2017) respectivamente