Membros de VIgalicia

Asistencia persoal para a vida independente

VIGALICIA

A misión de VIgalicia é posibilitar o dereito de toda Persoa con Diversidade Funcional a exercer o poder de decisión sobre a súa propia existencia e participar activamente na vida da súa comunidade, igual que calquera outro cidadán.

Un dous fins de VIgalicia é servir como instrumento de apoio e intermediación para a consecución e xestión de recursos suficientes para a Asistencia Persoal baixo a filosofía da Vida Independente.

Coñece

VIGALICIA

Presentación de Vigalicia

QUEN SOMOS?

Somos unha asociación sen ánimo de lucro, composta e xestionada por persoas con diversidade funcional. Queremos exercer o poder de decisión sobre a nosa propia existencia e participar activamente na vida da súa comunidade igual que calquera outro cidadán. VER MÁIS

OFICINA DE VIDA INDEPENDENTE

Membros de VIgalicia

En marzo de 2010 VIgalicia incorporou entre os seus servizos unha Oficina de Vida Independente baixo as premisas do Movemento de Vida independente. VER MÁIS

  • Autoxestión
  • Compromiso
  • Control do usuario

ASISTENCIA PERSOAL

A asistencia persoal permite ás persoas con diversidade funcional asumir plena responsabilidade e control sobre as súas vidas. Proporciona solucións personalizadas e posibilita así a independencia, a igualdade de oportunidades e a participación social. VER MÁIS

Ás portas do IMSERSO

FILOSOFÍA DE VIDA INDEPENDENTE

Considera a persoa con diversidade funcional, como un suxeito titular de dereitos e obrigas cidadáns, de poder levar unha vida plena e activa, de controlar a súa vida, de decidir e de avaliar a súa situación e tomar decisións ao respecto, en definitiva de actuar tan independente como calquera cidadán. VER MÁIS

Sigue o noso

BLOG