QUE É UNHA OFICINA DE VIDA INDEPENDENTE?

Unha OVI é unha ferramenta para xestionar a contratación de Asistencia Persoal e tramitar a nivel administrativo e legal a documentación asociada á prestación.

Asemade, é unha entidade por e para o empoderamento das persoas con diversidade funcional que a constitúen.

Os obxectivos dunha OVI son: gañar maior autonomía persoal, maiores oportunidades de participación na comunidade, máis control sobre os servizos dedicados e maior independencia para as persoas con diversidade funcional que a forman.

Unha OVI debe ser un espazo entre iguais, un modelo de cooperación, capacitación e autoxestión, un apoio básico para materializar unha Vida Independente.

As Oficinas de Vida Independente (CIL, ILC, CVI) existen desde hai décadas nos países onde a asistencia persoal está desenvolvida. Aínda que poden ter diferentes formas xurídicas (asociación, cooperativa…) as funcións e obxectivos dunha OVI son as mesmas.

A nivel estatal, as OVIs baseadas no Movemento de Vida Independente agrúpanse na Federación de Vida Independiente, da que VIgalicia é membro fundador.

Membros de VIgalicia xunto a Judith Heumann

Unha OVI é unha agrupación de usuarios que nace para evitar o lucro e a desvirtuación da prestación de Asistencia Persoal por parte de organizacións ou empresas. Optimiza recursos para conseguir maior asistencia, promove a liberdade individual e apoia ao usuario na consecución dunha Vida Independente.

OFICINA DE VIDA INDEPENDENTE DE GALICIA

AUTOXESTIÓN

Eliminamos o lucro dos intermediarios e dedicamos eses recursos a optimizar a prestación de asistencia persoal.

COMPROMISO

Involucración persoal, asunción de responsabilidades, apoio e asesoramento mutuo.

TAREFAS ADMINISTRATIVAS

Relacionadas co servizo de AP (contratos, nóminas…), así como documentación xustificativa diante da administración.

CONTROL DO USUARIO

Liberdade de elección de AP, xestión directa do usuario sobre o servizo, sen intromisións de terceiros.

Membros de VIgalicia

En marzo de 2010 VIgalicia incorporou entre os seus servizos unha Oficina de Vida Independente (OVI) baixo as premisas do Movemento de Vida independente.

ACTIVIDADES

VIgalicia está aberta á sociedade e queremos actuar como axente do cambio social a favor dos dereitos das Persoas con Diversidade Funcional.

  • Información, consellería, mediación e formación sobre vida independente e asistencia persoal.
  • Orientación á comunidade sobre os dereitos das Persoas con Diversidade Funcional.
  • Elaboración de materiais formativos baixo as premisas do Movemento de Vida Independente.
  • Colaboración con diferentes entidades e busca de sinerxias con grupos afíns.
  • Impulsar leis, políticas, iniciativas… para empoderar ás persoas con diversidade funcional.
  • Impartición de cursos sobre asistencia personal para usuarios e asistente persoais.