Cartel da xornada

Xornada aberta sobre asistencia persoal e vida independente

Xustificación:

Divulgar e, ao mesmo tempo, afondar nas características do sistema de Asistencia Persoal como alternativa á institucionalización.

Dirixido a (principalmente):

  • Usuarios/as do proxecto piloto de asistencia persoal.
  • Persoas con diversidade funcional con necesidade de asistencia.
  • Entidades públicas e privadas no ámbito da diversidade funcional.
  • Individuos en xeral.

Data:

18 de outubro de 2008

Lugar:

Monte da Condesa, Campus Universitario – Santiago de Compostela. Localización. (É un lugar accesible en acceso e baño. O comedor é universitario e económico).

Duración:

De 11:00 h. a 19:00 h.

Programa:

11:00 h. Características e organización dun sistema de asistencia persoal baixo o paradigma da Vida Independente.

Relator: Juan José Maraña, membro de VIgalicia.
Charla

12:00 h. Pausa

12:30 h. Experiencia persoal no uso da Asistencia Persoal.

Relator: Alejandro Rodríguez Picavea, membro do Foro de Vida Independiente.
Charla

14:00 h. Pausa para comer

16:30 h. Experiencia de usuarios/as do Piloto AP

Relatores: Membros do Proxecto Piloto de Asistencia Persoal

17:30 h. Futuro Sistema AP: constitución de estruturas que soporten servizos de asistencia persoal.

Relator: Antón Novoa, membro de VIgalicia
Charla

19:00 h. Fin

Organiza vigalicia, coa colaboración da USC