Pancarta coa lenda 'Dereitos humanos xa'

VIgalicia apoia a VIII Marcha pola visibilidade das persoas con diversidade funcional

Vigalicia anima ás persoas con diversidade funcional, os seus familiares, amigos e simpatizantes, e aos valedores dos dereitos humanos, a acudir á convocatoria realizada polo Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID) o próximo 13 setembro en Madrid. Será nunha xornada de afirmación da dignidade e do valor da diversidade humana da que senten orgullosamente investidos. A Marcha partirá desde a Praza Jacinto Benavente ás 18 horas e discorrerá pola rúa Atocha.

Se en 2006 propugnabamos soportes que fortalecesen unha “Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia”, agora vemos unha norma esgotada, asfixiada polas dentadas dos depredadores sen escrúpulos. É máis, son moitas ás persoas con diversidade funcional que están sendo esmagadas polo austericidio: retíranlles axudas de todo tipo básicas para a vida diaria, prívaselles de recursos para acceder a medicamentos esenciais ou útiles que achegan unha dignidade mínima á súa día a día, xogándose mesmo coa mínima subministración eléctrica para as máquinas que lles permiten respirar cada noite.

Mirando cara atrás, constatamos que o xactancioso cuarto alicerce do Estado de Benestar, revélase como un basto decorado de escaiola que ninguén sostén, irrisorio fronte ás rexas columnas de granito de bancos que con só o aire das portas que pecharon, lanzaron a un país e particularmente a cuantos foran instalados na vulnerabilidade económica e social a máis de 40 anos atrás, cara ao pasado máis miserable.

Desde outrora vimos sendo actores dunha obra que se representa en escenarios aos que non se nos permite nin entrar. Por iso, neste setembro de 2014, esiximos dar por terminada esta comedia grotesca, e pedímosche a ti que saias do teatro e únaste a nós na rúa.

Ante o cinismo dos que esquecen a ate súa mesma humanidade volvemos esixir:

  • O cumprimento efectivo da Convención da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade.
  • O acceso sen restricións á Asistencia Persoal para todas as persoas que o precisen. Para que poidan tomar o control das súas vidas e vivir en igualdade de oportunidades co resto da cidadanía.
  • O cumprimento efectivo das leis sobre accesibilidade.
  • Respecto ao dereito á educación e vida inclusivas. Non aos guetos educativos, residenciais e laborais.
  • Que as administracións públicas teñan en conta os custos engadidos que deben soportar as persoas con diversidade funcional no seu día a día.

Isto é unha cuestión de dereitos humanos!

Máis información: El FVID convoca a la VIII Marcha por la visibilidad de las personas con diversidad funcional