Anxela López Leiceaga

Anxela López Leiceaga

A sociedade non considera ás persoas con diversidade funcional como cidadáns de pleno dereito que aspiran a ter unha vida propia. Seguen véndonos como seres incapaces, sen dereito á intimidade, indefensos, enfermos, suxetos de caridade, de protección e de tutela.