Solicitude de entrevista con Anxo Quintana, Vicepresidente da Xunta

Sr. D. Anxo Quintana González
Vicepresidente da Xunta de Galicia.
Edif. Administrativos da Xunta de Galicia
San Caetano, s/n.
15701 – Santiago de Compostela
A Coruña.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2008.

Sr. Vicepresidente:

Dirixímonos a vostede en calidade de cidadáns usuarios do Proxecto Piloto de Asistencia Persoal establecido pola Xunta de Galicia a través da Fundación galega para o impulso dá autonomía persoal ea atención as persoas en situación de dependencia (FUNGA).

O pasado día 23 de setembro o Subdirector Xeral de Discapacidade dá Xunta de Galicia, D. Modesto Rouco, acompañado dá Directora dá FUNGA, Dª Pilar Couce, reuniron as 30 persoas participantes neste Proxecto Piloto de Asistencia Persoal no edificio da Xunta de Galicia, xunto aos seus asistentes persoais a fin de explicarlles cal sería a súa situación a partir do 30 de setembro, data na que remata o citado proxecto.

Segundo explicóusenos alí, a partir do vindeiro 30 de setembro estas persoas terán que acudir as contías que a Lei de promoción dá Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia (LEPA) contempla para aquelas persoas avaliadas no Grao III dá mesma, nos seus niveis 1 e 2. Dás 30 persoas participantes no proxecto, só 15 recibirán un complemento a sumar ao que lles outorgue a libranza dá dependencia. Esta situación fai que moitas destas persoas non saiban con certeza se o vindeiro 1 de outubro poderán dispoñer, ou non, de asistencia persoal. Esta resolución tan sorprendente fai que non se entenda para que se fixo un proxecto que remata nunha situación que xá coñeciamos dende 2005 e que descarga de contido e valor esta experiencia que ia conformar o sistema galego de asistencia persoal.

Consecuencia da alarma que provocou esta información entre os asistentes a esta xuntanza, o día seguinte recibimos unha chamada telefónica dá FUNGA contradicindo as declaracións dá propia Sra. Couce e na que se simplemente propoñíase ampliar o proxecto un ou dous meses máis pero sen variar o resultado final.

Ante estas graves contradicións xurdidas dende a propia Administración, ante a situación que se lles brinda a estes usuarios a partir do vindeiro 30 de setembro, na que unha grande maioría terá que renunciar ao seu asistente persoal, súmase a incertidume dos asistentes persoais que non saben si iran ó paro ou non.

Por todo isto pedímoslle que teña a ben recibirnos URXENTEMENTE para acadar unha solución a este proxecto que xurdiu cós obxectivos de promoción de autonomía e independencia das persoas con diversidade funcional pero que se foi desvirtuando polo camiño para acabar sendo un simple ensaio de asistencia a domicilio.

Esperamos entenda a urxencia desta xuntanza que debería producirse antes do vindeiro luns 29 para poder obter en tempo unha solución.

Agardando as súas novas, saúdalle:

Asdo.: Xosé Antonio Novoa Romay