Anxela López Leiceaga

Rompendo moldes: novas alternativas para as persoas con diversidade funcional

O pasado 4 de xuño celebrouse a xornada: “Rompendo moldes: novas alternativas para as persoas con diversidade funcional”, organizadas pola asociacion galega de saúde mental en Lamiño (Brión) intervindo Anxela López baixo o título “Outra vida é posible” presentando a OVI de Galicia, incidindo na figura do AP e Asistencia Sexual e cuestionando unha vez máis o modelo médico-rehabilitador por todos os presentes o acto.

A Xornada foi organizada e coordinada por Concha Rodríguez, logopeda en atención temperá do SERGAS.