‘Reconstruindo ferramentas para a Vida Independente’

O coñecemento e a experiencia da Asistencia Persoal
desde a perspectiva do usuario

O pasado 29 de abril tivo lugar o webinar ‘Reconstruíndo ferramentas para a Vida Independente’. No encontro participou José Antonio Nóvoa, membro de VIgalicia, con ‘Regulación da Asistencia Persoal’.

O webinar, organizado por Vigalicia e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), tratou a vida independente e os elementos definitorios dun modelo xusto de asistencia persoal.

A inauguración/presentación correu a cargo de Anxela López, presidenta de Vigalicia e Javier Agrafojo, Coordinador do Servizo de participación e Integración Universitaria da USC.

O coloquio foi moderado pola xornalista Rocío Lizcano e contou coa participación de membros do Movemento de Vida Independente como Antonio Centeno, Javier Arroyo, José Antonio Nóvoa e Laura Fernández Cordero.

Abordouse a figura da asistencia persoal como ferramenta chave para a emancipación das persoas con diversidade funcional e tratou de clarificar que características debe reunir calquera modelo de AP para poder consideralo axustado ao mandato da Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade.

Este webinar buscou realizar achegas que poidan axudar aos decisores políticos na implementación dos instrumentos de apoio precisos para a construción de verdadeiros proxectos de vida independente.