José Antonio Nóvoa

JOSÉ ANTONIO NÓVOA

Membro de VIgalicia

Sobre José Antonio Nóvoa

Realizou estudos de Patrón de Pesca e Cabotaxe, Informática de xestión, Xestión do Medio Ambiente e Socioloxía.

Profesionalmente traballou como tripulante de buque de pesca litoral, Formador en informática de xestión e ofimática, Analista e desenvolvedor de aplicacións informáticas. Promotor Social de redes comunitarias e organizacións de base nos ámbitos local, autonómico, estatal e europeo.

Na área relacionada coa diversidade funcional ten experiencia desempeñando funcións de asesoría, coordinación e dirección executiva en diversas ONGs de Acción Social e de Vida Independiente.

É membro do Foro de Vida Independiente desde a súa creación e participou no Primeiro Congreso Europeo de Vida Independente, celebrado en Arona (Tenerife) en abril de 2003, no que estiveron presentes as mulleres e homes máis significativos do MVI en Europa. Foi representante de España da ENIL e membro da súa Xunta Directiva.

Desde 2004, participa nas accións que culminan coa aprobación do sistema galego de asistencia persoal. É fundador da SOLCOM, do Instituto diversidad e Inclusión e VIgalicia. Colaborou na creación da Federación de Vida Independente (FEVI).

Sexamos claros, trátase de escoller entre manter a dominación dos invisibles, os dependentes, os sen parte, ou pór os esforzos en visibilizar, mesturarnos, ás persoas diversas como cidadás e cidadáns libres e iguais, formando parte da experiencia humana corrente, común.

Participación e colaboracións

  • Asesor de Proxectos e asesor de Dirección de ONG de Acción Social.
  • Relator en congresos e xornadas sobre Diversidade Funcional, Vida Independiente, Convención CRPD, sexualidade e dereitos humanos
  • Relator no Parlamento de España, na Comisión do Pacto de Toledo, para Lei de Promoción da Autonomía Persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.
  • Publicación de artigos de divulgación sobre Vida Independente e Diversidade Funcional en medios de comunicación.
  • Redactor e colaborador de diversos informes e documentos sobre Vida Independente e Diversidade Funcional.
  • Promotor e coordinador de diversos cursos e talleres de formación sobre Asistencia Persoal para a Vida Independente (para usuarios e para traballadores).
  • Promotor do Centro Documental para a Vida Independente da USC.
  • Premio «Pallin» da Fundación Amigos de Galicia ao labor social en favor dos dereitos das persoas con discapacidade.