Carta aberta a Anxo Quintana

Este atrevemento xustifícase pola gravidade da materia. Lin en La Voz de Galicia unha noticia na que unha persoa dependente, Marita, di a noticia que se chama, afirma que non recibe unha prestación de asistencia persoal porque Fundación Galega para ou Impulso dá Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia non recoñece un informe social emitido por unha traballadora social municipal e esixe un dunha asociación privada, que deduzo ten concertada a prestación do servizo.

Resulta razoable pensar que a administración contrate a xestión de servizos, pero non resulta axustado a dereito o que unha administración non acepte un informe doutro e esixa que o faga unha entidade privada. O feito de que para a elaboración dun informe social se teña que acceder a datos de carácter persoal, que a lei establece que para o acceso aos mesmos se precise autorización expresa do interesado, fai que sexa imposible que a administración delegue no sector privado unha competencia que debe ser exercida por funcionario público. Cuestión distinta sería que unha entidade privada estableza e financie un servizo, esixindo como condición un informe social emitido por persoal propio, pero con cargo a fondos públicos resulta imposible.

Á marxe de consideracións xurídicas, o 13 de xuño de 2005 dixo que o punto cuarto do seu programa electoral era: 4. Implantar o código ético coa intención de acabar coa corrupción e o nepotismo e o clientelismo na administración Pública galega.

O feito de denegar unha prestación por negarse un cidadán a facilitar datos para a elaboración dun informe social a unha entidade privada converte en heroe a quen se nega a someterse a tal atropelo e, poña aquí o adxectivo que considere, a quen o apoia.

A súa condición de profesional sanitario faille coñecer as limitacións funcionais que a cidadá da noticia ten e o alto prezo que por manter o estado de dereito está pagando ao non recibir os apoios que precisa.

En virtude de canto antecede pídolle que persoalmente se implique na solución da situación que conta a noticia, evitando que a corrupción, o nepotismo e o clientelismo que a tantos galegos obrigou a abandonar a súa terra siga imperando en Galicia. Non permita que o asunto chegue aos tribunais porque para cando se resolva a demanda, a dependente non poderá recuperar o tempo que estea sen os apoios que precisa.

Vicente Valero Sanchis

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros. Se segues navegando considérase que aceptas a política cookies. Máis información

As opcións de cookie neste sitio web están configuradas para "permitir cookies" para ofrecerche mellor experiencia de navegación. Se segues utilizando este sitio web sen cambiar as opcións ou premes en "Aceptar" estarás consentindo as cookies do sitio. Aviso legal

Pechar