Aviso Legal Lei de Servizos da Sociedade da Información, Protección de Datos e Politica de Cookies

1) Lei 34/2002, de Servizos de Sociedade da Informacion, (L.S.S.I)

De conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

Obrigacións de información xeral establecidas no artigo 10 da LSSI.

  • Denominación Social: ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (VIGALICIA)
  • Domicilio Social: RÚA XENERAL PARDIÑAS 14-16 7º A. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
  • CIF: G70065081
  • Teléfono: 634 532 000
  • E-mail: vigalicia@vigalicia.org
  • Nome de dominio: www.vigalicia.org

2) Lei 15/1999 de Proteccion de Datos de Caracter Persoal

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida dos datos, advírtese de que todos os datos persoais que sexan facilitados voluntariamente polos usuarios da páxina www.vigalicia.org serán incluídos nun ficheiro automatizado denominado USUARIOS WEB / CORREO E cuxa finalidade é a xestión das solicitudes de usuarios e/ou solicitantes, e que figura inscrito a nome de ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (VIGALICIA) ante a Axencia Española de Protección de Datos.

O usuario outorga o consentimento expreso, libre e de forma inequívoca para que os seus datos de carácter persoal sexan incluídos nun ficheiro automatizado coa finalidade de ser empregados para os fins propios de xestión de usuarios.

A recollida dos seus datos de carácter persoal realízase coa finalidade de prestar os servizos solicitados, podendo remitirlle comunicacións, vía e-mail, sms ou outros medios, dos servizos ou informacións ofrecidas por ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (VIGALICIA) que puidesen ser do seu interese.

As autorizacións para o envío de información por calquera medio poderán revogarse, en calquera momento, mediante comunicación escrita dirixida a ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (VIGALICIA) RÚA XENERAL PARDIÑAS 14-16 7º A. 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) ou enviando un correo electrónico a vigalicia@vigalicia.org indicando por escrito a súa petición e achegando fotocopia do seu DNI.

A estes efectos informámoslle que en calquera momento o Usuario poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos de carácter persoal á dirección antes indicada.

ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (VIGALICIA) comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

En virtude do principio de calidade de datos, o Usuario deberá comunicar por escrito a ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (VIGALICIA), mediante calquera medio que permita ter constancia da recepción por ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (VIGALICIA) calquera erros que puidese apreciar nos seus datos persoais a fin de que se proceda a rectificalos.

Ambas as partes considerarán que os datos que obran nos sistemas de ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (VIGALICIA) son correctos, no caso de que o Usuario non exerza o seu dereito de rectificación.

Así mesmo, informámoslle de que ASOCIACIÓN ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE (VIGALICIA) ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal.

A través desta páxina web www.vigalicia.org non se recolle ningún dato persoal sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

3) Política de cookies

Unha cookie é un arquivo de información que o servidor deste sitio web envía ao computador/smartphone/tablet de quen accede á páxina para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se efectúa desde o devandito equipo. Esta web utiliza diversos tipos de cookies (técnicas, analíticas e sociais) unicamente coa finalidade de mellorar a navegación do usuario no sitio web, sen ningún tipo de obxecto publicitario ou similar. Esta web, a través das cookies non recolle ningún dato persoal. Todas as cookies propias son temporais e desaparecen ao concluír a sesión.

Utilízase neste sitio web as cookies que se detallan no cadro seguinte:

  • Cookies técnicas necesarias ou convenientes para a prestación de determinados servizos. Se se desactivan estas cookies, non poderá recibir correctamente os contidos do sitio web.
  • Cookies analíticas, para o seguimento e análise estatística do comportamento do conxunto dos usuarios. Se se desactivan estas cookies, o sitio web poderá seguir funcionando, sen prexuízo de que a información captada por estas cookies sobre o uso da nosa web e sobre o seu contido permite mellorar os nosos servizos.
  • Cookies de redes sociais externas, que se utilizan para que os visitantes poidan interactuar co contido de diferentes plataformas sociais (Facebook, YouTube, Twitter, etc.) e que se xeran unicamente para os usuarios das devanditas redes sociais. As condicións de utilización destas cookies e a información recompilada regúlase pola política de privacidade da plataforma social correspondente.

O usuario poderá -en calquera momento- elixir que cookies quere que funcionen neste sitio web mediante:

A configuración do navegador; por exemplo:

Existen ferramentas de terceiros, dispoñibles en liña, que permiten aos usuarios detectar as cookies en cada sitio web que visita e xestionar a súa desactivación.