7 – Asistencia sexual, aplicación en Galicia

#AsistenciaSexualGalicia
Anxela López, presidenta de VIgalicia, pecha a Xornada: Asistencia sexual. Un dereito para a diversidade funcional. Anxela falou da necesidade de implantar en Galicia iniciativas similares ás presentadas na xornada coa fin de emponderar ás persoas con diversidade funcional no tocante a súa sexualidade. “Non se trata de copiar modelos sen máis, senón que haberá que adaptalos á realidade social de Galicia”.