Disposicións adicionais

Primeira.

Para toda reclamación ou contenda xudicial coa Asociación, as partes someteranse expresamente para o exercicio das súas accións ó Xuíz e Tribunais do domicilio da Asociación. Por elo, os actos e contratos que a Asociación celebre ou nas accións a que deran lugar, quedará implícito que as partes renunciarán ó seu propio foro e sométense ó domicilio social da Asociación.

Segunda.

En todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos aplicarase a vixente Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as disposicións complementarias.

En SANTIAGO DE COMPOSTELA, a 20 de outubro de 2006.

Traducir

Síguenos

  • Logotipo da Federación de Vida Independente, clic para acceder á web [Abrirá unha nova ventá]
  • Logotipo do Foro de Vida Independiente y Divertad, clic para acceder á web [Abrirá unha nova ventá]
  • Logotipo da Asociación SOLCOM, clic para acceder á web [Abrirá unha nova ventá]
  • Logotipo de Derechos Humanos Ya, clic para acceder á web [Abrirá unha nova ventá]